Logo Domeniile Viticole Franco-Romane     Site en roumain  Site en français    Website in English

DE CE? Scopurile şi argumemtele culturii ecologice

Principalul scop al viticulturii ecologice şi în mod special pentru regiunile cu Denumire de Origine Controlată, este de a propune consumatorilor un vin de calitate, tipic pentru originea şi regiunea din care provine, bine adaptat învechirii.
În al doilea rând, viticultura ecologică are voinţa de a propune consumatorilor produse cât mai sănătoase. Acesta este motivul pentru care ea refuză să utilizeze ingrăşăminte chimice, insecticide, fungicide şi erbicide de sinteză.
Logo Agricultura Ecologice Un alt obiectiv al culturii ecologice este respectul mediului şi prin urmare evitarea poluării solurilor, a aerului şi a apei. Dacă respectul faţă de mediu este evident benefic pentru om, el este benefic şi pentru plantă, căci permite reinstalarea biodiversităţii vegetale, animale şi microbiene. Deci cultura ecologică are nevoie pentru a reuşi de această diversitate. De altfel pentru fiecare organism viu există un predator sau un organism antagonist. Fiecare specie împiedică proliferarea unei alte specii. Astfel cu cât spaţiul este mai ocupat, cu atât riscul infestării cu organisme cuceritoare, vătămătoare, este mai redus.
În cele din urmă un rezultat important al agrobiologiei este în viticultură posibilitatea de a da strugurilor echilibrul chimic, ceea ce permite a se realiza vinificaţii cât mai naturale posibil. De exemplu în viticultura convenţională adesea se impune acidifierea vinurilor, pe când în cazul viticulturii ecologice nu apare această situatie.
[Întoarcere la începutul paginii]

CUM? Tehnicile şi mijloacele culturii ecologice

Spre deosebire de viticultorii convenţionali ce utilizează erbicide de combatere a buruienilor si îngrăşăminte chimice, viticultura ecologică foloseşte doar aratul. Această lucrare obligă rădăcinile de viţa de vie să coboare în adancime mult mai mult şi astfel să pună în evidenţă caracteristicile denumirii de origine controlată şi ale pământului.
Una din regulile nescrise dar evidente pentru reuşita în acest tip de cultură este urmarirea din scurt a randamentelor. De altfel în mod particular în mediul viticol, orice exces al randamentului atrage riscuri fitosanitare: făinare, mană sau mucegaiuri. Se dă în acest fel întâietate calităţii în faţa randamentului.
Cât despre combaterea fitosanitară, ea se desfaşoară în jurul a două direcţii, utilizarea sulfului şi a cuprului în limitele autorizate de reglementările ecologice şi cea de a doua, utilizarea produselor naturale (argile, alge marine, urzici) şi a composturilor naturale conţinând micro-organisme antagoniste. Există şi câteva produse homeopate care dau rezultate bune. În plus practicanţii viticulturii ecologice cu experienţa afirmă că în timp viţa de vie îşi dezvoltă mijloace naturale de apărare mult mai eficiente la atacurile de făinare şi mană.
Îngrăşămintele chimice fiind interzise în cultura agrobiologică, viticultorului îi rămân două posibilitaţi: tocarea coardelor şi lăsarea lor pe sol ca îngrăşământ sau aplicarea de îngrăşăminte naturale, bălegar sau alte composturi.
[Întoarcere la începutul paginii]

picture of the harvest in the vineyards

LA CE PREŢ? Costurile Culturii Ecologice

Costurile în cultura ecologică sunt mai ridicate decât în cultura convenţională din trei motive.
În primul rând necesitatea aratului şi în mod special a dezierbatului mecanic sau termic între butuci antrenează investiţii şi costuri suplimentare. Apoi protecţia fitosanitară pentru a fi eficientă în viticultura ecologică implică un număr ridicat de tratamente. Acestea chiar dacă se fac în doze homeopatice trebuie aplicate în mod preventiv şi în consecinţa înaintea fiecărei ploi. În cele din urmă cultura ecologică presupune, aşa cum s-a arătat de mai sus, randamente reduse deci o încărcătură de struguri pe butuc mai mică. Se estimează astăzi că un kilogram de struguri in viticultura ecologică costă cu 20-30% mai mult decât în viticultura convenţională.
[Întoarcere la începutul paginii]

Ecocert Logo

GARANŢII?

Un organism certificator (în cazul nostru Ecocert International) dă garanţia că viţele sunt bine cultivate în respectul regulilor culturii ecologice (Regulamentul CE 834/2007). În acest scop organismul face o verificare a cumpărării produselor de tratament, verifică trasabilitatea vinurilor de la începutul obţinerii lor. În orice moment poate face analize de pământ, analize celulare a frunzelor şi bineînţeles analize ale vinurilor.
[Întoarcere la începutul paginii]

ALTE ALTERNATIVE?

Complementar regulilor comunitare, cultivatorul de viţă de vie ecologică poate alege şi variante alternative ca biodinamica sau chiar cultura biolunară
Domeniile viticole franco române au ales cultura biolunară, ce pare mai adaptată suprafeţelor ce le cultivă, decât biodinamica ce se realizează mai greu pe suprafeţe mari.
[Întoarcere la începutul paginii]


Domeniile Franco-Române - TEL: +40(0)238.794.303 / +40(0)744.640.335- ADRESSE: Str Scolii, 143 - Sahateni Judetul de Buzau - Romania - EMAIL: crama.dvfr@yahoo.com